Đăng ký Đăng nhập
Mức độ hài lòng của người dân
TOP 10 ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT
Đã tiếp nhận
300.000 hồ sơ
Đã giải quyết
300.000 hồ sơ
X
Đăng nhập


Nhập mã bảo mật (*)
X
Đăng ký tài khoản mới


Nhập mã bảo mật (*)
X
Gửi mật khẩu

hoặc

Nhập mã bảo mật
X
Xác Thực Thông Tin

TTHC có hiệu lực trong tháng
TTHC mới được đăng tải
TTHC được tìm kiếm nhiều nhất
TTHC bổ sung gần nhất
TTHC đặc thù
Thời gian cập nhật:
Đo đạc bản đồ
1 .
Thủ tục cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ ( 05 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 ngày làm việc tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam)
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức trong nước (không thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty) có nhu cầu bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường – địa chỉ: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1,

Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

   Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 30 phút;

   Buổi chiều  từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần.)

- Bước 3:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

- Bước 4:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời phải thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 5:

Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – địa chỉ số 02 Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội để nhận kết quả giải quyết

2 .
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: 05 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 ngày làm việc tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam)
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức trong nước đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (không thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường – địa chỉ: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1.

 Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 30 phút;

Buổi chiều  từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần.)

- Bước 3:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

- Bước 4:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ , Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời phải thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 5: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam– địa chỉ số 02 Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội để nhận kết quả giải quyết. 

Dược - Mỹ phẩm
1 .
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Đơn vị: Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: - 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (có thẩm định cơ sở kinh doanh); - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không thẩm định cơ sở kinh doanh).
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế (Địa chỉ: Số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc (cấp liên thông), trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Sở Y tế phải tổ chức thẩm định để cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

+ Đối với trường hợp không phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Sở Y tế phải cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Nếu không cấp, Sở Y tế có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở.

- Bước 4: Tổ chức/Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

2 .
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam
Đơn vị: Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế (Địa chỉ: Số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ  và hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ.  

+ Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế tổ chức thẩm định và cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Trong trường hợp nếu không cấp, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế. 

Khí tượng thuỷ văn
1 .
Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày/ trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

* Nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhân hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

* Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và cùng ký biên bản giao nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ so  với danh mục tài liệu được công bố công khai thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủcó trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân hoàn thiện.

- Bước 3. Thẩm định và cấp phép:

Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Trường hợp không đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

Sau khi có giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân trong trường hợp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2 .
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Trường hợp giấy phép bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp đơn chưa đúng biểu mẫu: hướng dẫn người nộp chỉnh sửa.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân Thành phố, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân liên hệ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

3 .
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

* Nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhân hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

* Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và cùng ký biên bản giao nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ so với danh mục tài liệu được công bố công khai thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân hoàn thiện.

- Bước 3. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
1 .
Thủ tục thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:

-       Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, Doanh nghiệp lập bản thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ)

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy xác nhận đăng công bố thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ:

+   Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin thay đổi Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ doanh nghiệp, công khai trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+   Trường hợp từ chối, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp biết. 

2 .
Thủ tục thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
Trình tự thực hiện:

-       Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấm dứt, Doanh nghiệp lập bản thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

-       Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy xác nhận đăng công bố thông tin chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ:

+   Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+   Trường hợp từ chối, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp biết. 

3 .
Thủ tục thành lập và thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ:

+   Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội và cập nhật thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+   Trường hợp từ chối, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp biết. 

- Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp xã hội được thành lập mới.

Tệp đính kèm
Công an Thành phố
1. Khiếu nại về việc chậm trể trả thẻ căn cước công dân
Người hỏi : Hoàng Thị Mỹ Nhung
Ngày hỏi : 26/09/2017
Tôi tên là: Hoàng Thị Mỹ Nhung, thường trú tại số nhà 204/55 Nơ Trang Long, P12, quận Bình Thành, TPHCM, ĐT liên hệ: 0973 267 075 Vào ngày 29/7/2017 tôi có đến Phòng CS QLHC về TTXH Công an TPHCM - 459 Trần Hưng Đạo, P Cầu Kho, Quận 1 để làm căn cước công dân. Theo như thường lệ thì khoản 10 ngày sau là tôi có thẻ căn cước công dân mới. Tuy nhiên đơn vị làm căn cước hẹn tôi khoảng 02 tháng sau tức là ngày 26/9/2017 mới đến lấy thẻ căn cước công dân Nhưng hôm nay, đúng ngày hẹn 26/9/2017 tôi đến phòng CS QLHC về TTXH Công an TPHCM để lấy thẻ thì cán bộ trả thẻ bảo là thẻ căn cước của tôi chưa có, và phải chờ thêm khoảng cuối tháng 10 mới có thẻ, mà không hẹn ngày rỏ ràng cụ thể. Vậy cả quá trình làm thẻ căn cước công dân của tôi là hơn 3 tháng. Tôi quá bất ngờ về việc làm thẻ căn cước mà lại "Hành Chính" như vậy. (Trong khi đó tôi có người bạn làm thẻ căn cước ở quận 12, cách đây 2 tuần, nhưng làm xong là 10 ngày nhận được thẻ mới, vì có người quen biết). Kính mong quý cơ quan giải đáp thỏa đáng giúp rôi, vì tôi cần thẻ căn cước mới để làm thẻ ngân hàng, hộ chiếu và các giấy tờ liên quan khác mà phải đợi quá lâu nên công việc của tôi bị chậm trể. Chân thành cảm ơn.
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 19/10/2017
Ngày 26/9/2017, Sở Tư pháp tiếp nhận phản ánh của Bà liên quan đến việc chậm giải quyết cấp thẻ căn cước công dân. Ngày 28/9/2017, Sở Tư pháp có văn bản số 9748/STP-KSTT gửi Công an Thành phố về việc chuyển xử lý phản ánh của Bà. Ngày 16/10/2017, Sở Tư pháp nhận được văn bản phản hồi số 1719/PC64-Đ3 ngày 10/10/2017 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an Thành phố với nội dung: “Ngay sau khi nhận được phản ánh từ Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an Thành phố đã phối hợp với Trung tâm căn cước công dân quốc gia để giải quyết. Ngày 10/10/2017, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an Thành phố đã nhận được căn cước công dân của bà Hoàng Thị Mỹ Nhung (số 0451890000068) và đã cử cán bộ giao trả thẻ Căn cước công dân tại nhà cho bà (lúc 18h30 cùng ngày)”. Sở Tư pháp thông tin để Bà được biết./.
Tệp đính kèm: 10538_STP-KSTT.signed.pdf
Quận 9
1. Thực hiện thủ tục đăng bộ xây dựng hoàn công nhà (cập nhật vào sổ) tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9
Người hỏi : Lý Thị Mỹ Nhiên
Ngày hỏi : 04/08/2017
Kính gửi Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 28/12/2016 em Lý Thị Mỹ Nhiên và chồng Nguyễn Anh Hào có thực hiện thủ tục đăng bộ xây dựng hoàn công nhà (cập nhật vào sổ) tại Văn Phòng Đăng ký Đất Đai Quận 9 (Biện nhận số 2684512027030031/BN-VPĐK). Hiện tại hồ sơ của em đã quá hạn rất lâu, khi liên hệ thì được nhân viên cho biết là hồ sơ đã đầy đủ, chỉ là đang gửi lên Sở Trình ký, đợi sếp ký xong là xong, nhưng không biết ngày nào sếp ký. Vì hồ sơ lâu quá mà cán bộ trả lời không rỏ ràng, kính mong quý Sở kiểm tra lại và cho em biết kết quả là chừng nào có giấy nhận quyền sử dụng đất vì chờ đợi hoài mà không có câu trả lời chính xác gia đình rất hoang mang. Em xin chân thành cảm ơn Quý Sở ạ!
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 12/09/2017
Ngày 22/8/2017, Sở Tư pháp tiếp nhận phản ánh của Bà qua hộp thư điện tử Thành phố thutuchanhchinh.stp@tphcm.gov.vn về việc chậm trễ giải quyết hồ sơ đăng bộ xây dựng hoàn công nhà. Ngày 23/8/2017, Sở Tư pháp có văn bản số 8202/STP-KSTT gửi Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 về việc chuyển phản ánh của Bà. Ngày 11/9/2017, Sở Tư pháp nhận được văn bản phản hồi số 4092/VPĐK-CNQ9 ngày 01/9/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 về việc báo cáo trường hợp của Bà với nội dung: “Qua kiểm tra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 nhận thấy hiện trạng xây dựng của căn nhà mà ông Hào và bà Nhiên đề nghị chứng nhận không đúng giấy phép xây dựng số 543/GPXD do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 07/3/2016, cụ thể, có thay đổi thiết kế so với giấy phép xây dựng (mở thêm cửa đi, cửa sổ, chia nhỏ các phòng). Ngày 05/12/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 có phiếu chuyển số 5376/PC-VPĐK-CNQ9 hoàn trả hồ sơ của ông Hào và bà Nhiên, theo đó thông báo về việc Chi nhánh đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân Quận 9 về các trường hợp hồ sơ xây dựng sai thiết kế như trên. Sau đó, ngày 28/12/2016, ông, bà Nguyễn Anh Hào – Lý Thị Mỹ Nhiên tiếp tục nộp lại hồ sơ chứng nhận bổ sung tài sản cho phần nhà, đất trên. Qua kiểm tra, Chi nhánh nhận thấy ông Hào và bà Nhiên chưa khắc phục phần xây dựng sai thiết kế. Tuy nhiên, bà Nhiên có đến liên hệ tại Chi nhánh và đề nghị tạm lưu giữ hồ sơ của Bà để chờ Bà khắc phục hiện trạng xây dựng lại theo đúng giấy phép xây dựng do hồ sơ của bà Nhiên đang thế chấp Ngân hàng nên việc mượn bản chính Giấy chứng nhận có khó khăn và biên nhận hồ sơ do ngân hàng nơi nhân thế chấp tài sản trên đang quản lý. Ngày 10/7/2017, Chi nhánh đã tiến hành kiểm tra hiện trạng căn nhà trên, theo đó ghi nhận ông Hào và bà Nhiên đã khôi phục hiện trạng xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp. Ngày 25/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 có tờ trình Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường về
Tệp đính kèm: 9016_STP-KSTT.signed.pdf
Quận Phú Nhuận
1. Về việc chậm giải quyết hồ sơ đăng ký biến động
Người hỏi : Mai Ngọc Vàng
Ngày hỏi : 02/10/2017
Chào quý Sở Tôi tên Mai Ngọc Vang 1986 Đang sở số 72/20B Phăn Đăng Lưu -P5- Quận Phú Nhuận -TP HCM Vào ngày 28/8/2017 tôi có làm hồ sơ chuyển tên ra sổ tại UBND Quận Phú Nhuận, số biên nhận là ...0006219 và được giấy hẹn ngày 13/9/2017 tới nhận kết quả, nhưng tới thì được thông báo là cuối tháng 9/2017, và cuối tháng 9/2017 tôi hỏi thăm thì được thông báo là khoản cuối tháng 10/2017, tôi cảm thấy bức xúc với việc này. Theo quy địnhtaij điều 62, nghị định 43/2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 40, điều 2, nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện cáci thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay là thủ tục hành chính đăng ký biên động đất đai có thời gian thực hiện không quá 10 ngày (Điểm I: khi chuyển nhượng quyển sử dụng đất) Vì vậy tôi viết đơn này trình lên quý sở, mong quý sở xem xét và giải quyết giúp trường hợp của tôi, Xin cảm ơn
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 19/12/2017
Ngày 02/10/2017, Sở Tư pháp tiếp nhận phản ánh của Bà liên quan đến việc chậm giải quyết hồ sơ đăng ký biến động. Ngày 04/10/2017, Sở Tư pháp có văn bản số 9942/STP-KSTT gửi Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận về việc chuyển phản ánh của Bà. Ngày 16/10/2017, Sở Tư pháp nhận được văn bản phản hồi số 652/VPĐK-CNPN ngày 13/10/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận, với nội dung: “Ngày 28/8/2017, bà Mai Ngọc Vàng nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 72/20B Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận. Ngày 07/9/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Phú Nhuận đã hoàn tất hồ sơ trình Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà số 72/20B Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận cho bà Mai Ngọc Vàng. Đến ngày 20/9/2017, Chi nhánh quận Phú Nhuận nhận được yêu cầu của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố yêu cầu làm rõ việc hủy bỏ Hợp đồng tặng cho vào Tờ trình số 612/TTr-VPĐK-CNPN ngày 07/9/2017 của Chi nhánh. Ngày 25/9/2017, Chi nhánh quận Phú Nhuận đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và trình ký lại hồ sơ theo quy định. Ngày 13/10/2017, Chi nhánh quận Phú Nhuận nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố. Chi nhánh quận Phú Nhuận đã trả Giấy chứng nhận số CS01502 ngày 13/10/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Mai Ngọc Vàng cùng ngày và kèm Thư xin lỗi của Chi nhánh”. Sở Tư pháp thông tin để Bà được biết./.
Tệp đính kèm: 10539_STP-KSTT.signed.pdf
1.
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
Số quyết định : 6253/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 29/11/2017
2.
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Số quyết định : 6070/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 17/11/2017
3.
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
Số quyết định : 5694/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 25/10/2017
4.
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
Số quyết định : 5692/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 25/10/2017
5.
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
Số quyết định : 5693/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 25/10/2017
CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ liên hệ: 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028)38296052, (028)38295026 - Fax: (028)38295675
Copyright 2017 Hệ thống đang vận hành thử nghiệm
© Bản quyền thuộc về FPT FIS GMC
Vui lòng chờ ...